Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
27. 05. 2024 16:19 38th General Meeting of Shareholders LUKA KOPER, d.d., Koper INI-344/24
S
E
O
27. 05. 2024 16:14 Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako IEKG z organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register INTEREUROPA, d.d., Koper INI-343/24
S
E
O
27. 05. 2024 16:05 Sklic 38. skupščine delničarjev LUKA KOPER, d.d., Koper INI-342/24
S
E
O
27. 05. 2024 16:01 AGM: Result of general meeting SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-341/24
S
E
O
27. 05. 2024 16:01 Obvestilo o sklepih skupščine SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-340/24
S
E
O
27. 05. 2024 15:18 Regarding the document: Convocation of the 28th ORDINARY GENERAL MEETING of Cinkarna Celje, d. d. CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-339/24
S
E
O
27. 05. 2024 11:03 Sklic 41. redne skupščine Deželne banke Slovenije d.d. DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d. INI-338/24
S
E
O
27. 05. 2024 10:03 Sklic na dokument: Sklic skupščine delničarjev CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-337/24
S
E
O
24. 05. 2024 14:30 Republic of Slovenia – increase of number of bonds RS74 (subject to the suspensive condition) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-184/24
S
E
O
24. 05. 2024 14:30 Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS74 (pod odložnim pogojem) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-183/24
S
E
O
24. 05. 2024 10:25 PETROL d. d., Ljubljana - confirmed amount of dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-182/24
S
E
O
24. 05. 2024 10:25 PETROL d. d., Ljubljana – sprejeta dividenda Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-181/24
S
E
O
24. 05. 2024 09:04 Share buy-back programme schedule for H2 2024 KRKA, d. d., Novo mesto TOS-48/24
S
E
O
24. 05. 2024 09:03 Terminski načrt programa odkupa lastnih delnic v drugem polletju 2024 KRKA, d. d., Novo mesto TOS-47/24
S
E
O
24. 05. 2024 08:51 Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Nama d.d. NAMA d.d. LJUBLJANA INI-336/24
S
E
O
23. 05. 2024 22:35 Announcement of the Resolutions of the 38th General Meeting of Shareholders of Petrol d.d., Ljubljana PETROL d.d., Ljubljana INI-335/24
S
E
O
23. 05. 2024 22:35 Obvestilo o sklepih 38. skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana PETROL d.d., Ljubljana INI-334/24
S
E
O
23. 05. 2024 16:55 Non-Audited Report for January – March 2024 LUKA KOPER, d.d., Koper INI-333/24
S
E
O
23. 05. 2024 16:48 Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2024 LUKA KOPER, d.d., Koper INI-332/24
S
E
O
23. 05. 2024 13:50 Trade on the Stock Exchange Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-180/24

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.