Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
29. 05. 2023 16:02 Publication of the audited annual report for 2022 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-363/23
S
E
O
29. 05. 2023 08:11 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-362/23
S
E
O
26. 05. 2023 15:30 Renewal of Market Making for shares POSR Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-140/23
S
E
O
26. 05. 2023 15:30 Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti za delnice z oznako POSR Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-139/23
S
E
O
26. 05. 2023 12:30 Luka Koper, d.d. – proposed dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-138/23
S
E
O
26. 05. 2023 12:30 Luka Koper, d.d.– predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-137/23
S
E
O
26. 05. 2023 11:56 Pridobivanje lastnih delnic Equinox d.d. INI-361/23
S
E
O
25. 05. 2023 17:30 Objava MREL zahteve NLB, d. d., Ljubljana INI-360/23
S
E
O
25. 05. 2023 17:30 Announcement of MREL requirement NLB, d. d., Ljubljana INI-359/23
S
E
O
25. 05. 2023 16:52 Operations of the Intereuropa Group during the first quarter of 2023 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-358/23
S
E
O
25. 05. 2023 16:12 Unaudited business report of the Intereuropa Group and Intereuropa d.d. for the period January–March 2023 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-357/23
S
E
O
25. 05. 2023 16:10 37th General Meeting of Shareholders LUKA KOPER, d.d., Koper INI-356/23
S
E
O
25. 05. 2023 16:10 Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za obdobje januar-marec 2023 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-355/23
S
E
O
25. 05. 2023 16:05 Poslovanje skupine Intereuropa v prvem trimesečju 2023 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-354/23
S
E
O
25. 05. 2023 16:05 Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. CETIS, d. d., Celje INI-353/23
S
E
O
25. 05. 2023 16:01 Sklic 37. skupščine delničarjev LUKA KOPER, d.d., Koper INI-352/23
S
E
O
24. 05. 2023 08:30 Amendment to the financial calendar for 2023 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-351/23
S
E
O
24. 05. 2023 08:30 Sprememba finančnega koledarja za leto 2023 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-350/23
S
E
O
23. 05. 2023 16:05 Mesečno poročanje KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-349/23
S
E
O
23. 05. 2023 12:15 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - Counter-proposal on dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-136/23

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.