Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
24.11.2020 11:25 OBVESTILO o poplačilu vseh obveznosti iz vrednostnih papirjev Impol 2000, d. d., Slovenska Bistrica INI-774/20
S
E
O
24.11.2020 9:00 KS NALOŽBE d. d. – Temporary suspension of trading (KSF1) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-365/20
S
E
O
24.11.2020 9:00 KS NALOŽBE d. d. - začasna ustavitev trgovanja (KSF1) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-364/20
S
E
O
23.11.2020 21:44 Objava sklepov 30. seje skupščine Nika d.d., Brežice INI-773/20
S
E
O
23.11.2020 16:00 Obvestilo o 2. seji nadzornega sveta KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana INI-772/20
S
E
O
23.11.2020 16:00 Mesečno poročanje KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-771/20
S
E
O
20.11.2020 13:15 Imenovana nova članica Nadzornega sveta NLB - predstavnica delavcev NLB, d. d., Ljubljana INI-770/20
S
E
O
20.11.2020 13:15 New member of the Supervisory Board - workers’ representative appointed NLB, d. d., Ljubljana INI-769/20
S
E
O
20.11.2020 9:00 Nine-month 2020 results: Sava Insurance Group generates EUR 489.5 million in operating revenue and EUR 47.6 million in net profit SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-768/20
S
E
O
20.11.2020 9:00 Financial calendar for 2021 SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-767/20
S
E
O
20.11.2020 9:00 Rezultati za obdobje januar–september 2020: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 489,5 milijona evrov poslovnih prihodkov in 47,6 milijona evrov čistega dobička SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-766/20
S
E
O
20.11.2020 9:00 Finančni koledar za leto 2021 SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-765/20
S
E
O
20.11.2020 9:00 SIJ d.d. preučuje možnosti za izdajo komercialnih zapisov SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana INI-764/20
S
E
O
20.11.2020 8:15 The Supervisory Board Discussed the Report on the Operations of the Petrol Group and Petrol d.d., Ljubljana in the First Nine Months of 2020 PETROL d.d., Ljubljana INI-763/20
S
E
O
20.11.2020 8:15 Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2020 PETROL d.d., Ljubljana INI-762/20
S
E
O
19.11.2020 15:31 Operating results of the Intereuropa Group for the period January–September 2020 and adoption of the business and financial plan of the Intereuropa Group for 2021 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-761/20
S
E
O
19.11.2020 15:30 Poslovni rezultati Skupine Intereuropa v obdobju januar - september 2020 in sprejem poslovno - finančnega načrta Skupine Intereuropa za leto 2021 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-760/20
S
E
O
19.11.2020 15:30 Unaudited business report of the Intereuropa Group and Intereuropa d.d. for the period January–September 2020 INTEREUROPA, d.d., Koper SAR-45/20
S
E
O
19.11.2020 15:29 Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za obdobje januar-september 2020 INTEREUROPA, d.d., Koper SAR-44/20
S
E
O
19.11.2020 10:22 Sklic na dokument: Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2020 do 30.9.2020 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-759/20

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.