Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
7.8.2020 8:18 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-34/20
S
E
O
7.8.2020 8:15 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-33/20
S
E
O
6.8.2020 14:15 Republic of Slovenia – Increase in the number of bonds RS83 - fulfilment of condition precedent  !  Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-267/20
S
E
O
6.8.2020 14:15 Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS83 - izpolnitev odložnega pogoja  !  Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-266/20
S
E
O
5.8.2020 15:01 Mesečno poročilo - julij 2020 HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana INI-549/20
S
E
O
4.8.2020 10:00 Republic of Slovenia – increase of number of bonds RS83 (subject to the suspensive condition)  *  Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-265/20
S
E
O
4.8.2020 10:00 Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS83 (pod odložnim pogojem)  *  Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-264/20
S
E
O
4.8.2020 8:20 Intereuropa d. d. - Counter-proposal on dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-263/20
S
E
O
4.8.2020 8:20 Intereuropa d. d. – nasprotni predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-262/20
S
E
O
3.8.2020 15:45 Receipt of counterproposal for 34th General Meeting of Shareholders INTEREUROPA, d.d., Koper INI-548/20
S
E
O
3.8.2020 15:44 Prejet nasprotni predlog za 34. skupščino delničarjev INTEREUROPA, d.d., Koper INI-547/20
S
E
O
3.8.2020 8:15 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-32/20
S
E
O
3.8.2020 8:15 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-31/20
S
E
O
3.8.2020 8:15 Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico KD Group, d.d., Ljubljana CNS-14/20
S
E
O
31.7.2020 15:15 Polletno poročilo za leto 2020 MELAMIN, d.d., Kočevje SAR-5/20
S
E
O
31.7.2020 15:01 Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe MELAMIN, d.d., Kočevje INI-546/20
S
E
O
31.7.2020 15:00 Bond coupon due for payment on SI ENTER market: SKD2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-261/20
S
E
O
31.7.2020 15:00 Zapadlost kuponov obveznic trga SI ENTER: SKD2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-260/20
S
E
O
31.7.2020 15:00 Bond coupon due for payment on regulated market: RS76 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-259/20
S
E
O
31.7.2020 15:00 Zapadlost kuponov obveznic borznega trga: RS76 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-258/20

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.