Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
15.1.2021 18:03 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.12.2020 VIPA HOLDING, d.d. INI-18/21
S
E
O
15.1.2021 16:00 Contract to acquire a business interest signed PETROL d.d., Ljubljana INI-17/21
S
E
O
15.1.2021 16:00 Podpis pogodbe o nakupu poslovnega deleža PETROL d.d., Ljubljana INI-16/21
S
E
O
15.1.2021 15:11 SIJ d.d. – New listing of commercial papers SIK07 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-21/21
S
E
O
15.1.2021 15:09 SIJ d.d. – uvrstitev komercialnih zapisov SIK07 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-20/21
S
E
O
15.1.2021 13:45 Republic of Slovenia – increase of number of bonds RS81 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-19/21
S
E
O
15.1.2021 13:45 Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS81 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-18/21
S
E
O
14.1.2021 13:26 Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID KD Group, d.d., Ljubljana INI-15/21
S
E
O
14.1.2021 13:02 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-7/21
S
E
O
14.1.2021 13:02 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-6/21
S
E
O
14.1.2021 13:00 Listing and start of trading with Treasury bills TZ185, SZ118 and DZ93 of Republic of Slovenia Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-17/21
S
E
O
14.1.2021 13:00 Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ185, SZ118 in DZ93 izdajatelja Republika Slovenija Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-16/21
S
E
O
14.1.2021 9:00 Objava predstavitvenega dokumenta za uvrstitev komercialnih zapisov SIK07 v trgovanje na organiziranem trgu SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana INI-14/21
S
E
O
13.1.2021 9:03 Publication of the Offering Circular for the 2nd Issue of the RS85 Bond REPUBLIKA SLOVENIJA INI-13/21
S
E
O
13.1.2021 9:01 Objava ponudbenega dokumenta za 2. izdajo obveznice RS85 REPUBLIKA SLOVENIJA INI-12/21
S
E
O
13.1.2021 9:00 Publication of the Offering Circular for the 1st Issue of the RS86 Bond REPUBLIKA SLOVENIJA INI-11/21
S
E
O
13.1.2021 9:00 Objava ponudbenega dokumenta za 1. izdajo obveznice RS86 REPUBLIKA SLOVENIJA INI-10/21
S
E
O
12.1.2021 15:40 Popravek objave - Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS86 (izpolnitev odložnega pogoja) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-15/21
S
E
O
12.1.2021 15:35 Republic of Slovenia – Increase in the number of bonds RS85 - fulfilment of condition precedent Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-14/21
S
E
O
12.1.2021 15:35 Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS85 - izpolnitev odložnega pogoja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-13/21

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.