Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
1. 03. 2024 12:36 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-23/24
S
E
O
1. 03. 2024 12:36 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-22/24
S
E
O
1. 03. 2024 11:18 Poprava - Obvestilo za delničarje – sklepi skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.  !  VIPA HOLDING, d.d. INI-112/24
S
E
O
1. 03. 2024 10:37 Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d. DARS d.d., Celje INI-111/24
S
E
O
29. 02. 2024 23:24 Overview of the financial effects of the amendment to the Decree on setting the prices of certain petroleum products and assessment of the damage suffered by the Company with the conclusion of a long-term storage contract at the Zadar warehouse PETROL d.d., Ljubljana INI-110/24
S
E
O
29. 02. 2024 23:10 Pregled finančnih učinkov spremembe Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Ur. l. RS št. 15/24 in presoja oškodovanja družbe v zvezi s sklepanjem dolgoročne skladiščne pogodbe za skladiščenje naftnih derivatov v skladišču Zadar PETROL d.d., Ljubljana INI-109/24
S
E
O
29. 02. 2024 16:38 Telekom Slovenije, d.d., received the lawsuit from T-2, d.o.o. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-108/24
S
E
O
29. 02. 2024 16:36 Telekom Slovenije, d.d., prejel tožbo družbe T-2, d.o.o. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-107/24
S
E
O
29. 02. 2024 16:30 Bond coupon due for payment: RS70, RS74, RS79, RS80, RS81, RS91 and TVL2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-71/24
S
E
O
29. 02. 2024 16:30 Zapadlost kuponov obveznic: RS70, RS74, RS79, RS80, RS81, RS91 in TVL2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-70/24
S
E
O
29. 02. 2024 16:03 Obvestilo za delničarje – sklepi skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.  *  VIPA HOLDING, d.d. INI-106/24
S
E
O
29. 02. 2024 16:00 Nerevidirani rezultati poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. v letu 2023 UNIOR d.d., Zreče INI-105/24
S
E
O
29. 02. 2024 11:20 Resolved technical issues with displays on web pages Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-69/24
S
E
O
29. 02. 2024 11:20 Odpravljene tehnične težave pri prikazih na spletnih straneh Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-68/24
S
E
O
29. 02. 2024 10:12 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-104/24
S
E
O
29. 02. 2024 10:00 Technical difficulties with displays on the websites Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-67/24
S
E
O
29. 02. 2024 10:00 Tehnične težave pri prikazih na spletnih straneh Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-66/24
S
E
O
29. 02. 2024 08:20 Notification of the resignation of a member of the supervisory board CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-103/24
S
E
O
29. 02. 2024 08:20 Prejem odstopne izjave člana nadzornega sveta CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-102/24
S
E
O
28. 02. 2024 16:06 Appointment of a new President of the Managing Board of Intereuropa d.d. INTEREUROPA, d.d., Koper INI-101/24
S
E
O
28. 02. 2024 16:05 Imenovanje novega predsednika uprave družbe Intereuropa d. d. INTEREUROPA, d.d., Koper INI-100/24
S
E
O
28. 02. 2024 16:05 Sklic na dokument: Mesečno poročanje - popravek KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-99/24
S
E
O
28. 02. 2024 15:30 AP KAPITAL 2 d.o.o. – decrease in number of bonds APP3 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-65/24
S
E
O
28. 02. 2024 15:30 AP KAPITAL 2 d.o.o. - zmanjšanje števila obveznic APP3 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-64/24

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.