Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
7.5.2021 8:15 Sklic 25. seje skupščine družbe UNIOR d.d. UNIOR d.d., Zreče INI-307/21
S
E
O
6.5.2021 8:15 Convocation of 42 AGM Banka Intesa Sanpaolo d.d. PA-8/21
S
E
O
6.5.2021 8:15 Sklic 42. skupščine Banke Intesa Sanpaolo d.d. Banka Intesa Sanpaolo d.d. PA-7/21
S
E
O
5.5.2021 13:15 Zaključena prodaja 100% lastniškega deleža v družbi Marina Portorož, d.d. TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi INI-306/21
S
E
O
5.5.2021 9:50 SAVA RE, d. d. - Counter-proposal dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-128/21
S
E
O
5.5.2021 9:50 SAVA RE, d. d. – nasprotni predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-127/21
S
E
O
5.5.2021 7:00 Counter-proposal to resolution of 37th general meeting SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-305/21
S
E
O
5.5.2021 7:00 Nasprotni predlog sklepa 37. skupščine delničarjev SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-304/21
S
E
O
4.5.2021 16:01 Appointment of the Workers' Representative in the Supervisory Board LUKA KOPER, d.d., Koper INI-303/21
S
E
O
4.5.2021 16:01 Izvolitev predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe LUKA KOPER, d.d., Koper INI-302/21
S
E
O
4.5.2021 16:00 Podpis dolgoročne sindicirane pogodbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana INI-301/21
S
E
O
4.5.2021 15:01 Sklic na dokument: Letno poročilo M1, d.d., Ljubljana AR-36/21
S
E
O
4.5.2021 13:10 Objava zahteve za dopolnitev dnevnega reda 38. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d. INI-300/21
S
E
O
4.5.2021 12:20 NLB d.d.- proposed dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-126/21
S
E
O
4.5.2021 12:20 NLB d. d. – predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-125/21
S
E
O
4.5.2021 11:47 Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb Union Hotels Collection d.d. INI-299/21
S
E
O
4.5.2021 10:00 KD Group d.d.- proposed dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-124/21
S
E
O
4.5.2021 10:00 KD Group d.d.– predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-123/21
S
E
O
4.5.2021 8:15 Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d. KD Group, d.d., Ljubljana INI-298/21
S
E
O
4.5.2021 8:00 General Meeting of NLB d.d. will be held on 14 June 2021 NLB, d. d., Ljubljana INI-297/21

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.