Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
1. 12. 2023 17:30 NLB d.d., Ljubljana objavlja novo SREP zahtevo NLB, d. d., Ljubljana INI-716/23
S
E
O
1. 12. 2023 17:30 NLB d.d., Ljubljana announces new SREP requirement NLB, d. d., Ljubljana INI-715/23
S
E
O
1. 12. 2023 14:45 Letno poročilo izdajatelja za poslovno leto 2022 AP KAPITAL 4 d.o.o. INI-714/23
S
E
O
1. 12. 2023 14:45 Letno poročilo izdajatelja za poslovno leto 2022 AP KAPITAL 2 d.o.o. INI-713/23
S
E
O
1. 12. 2023 14:30 Bond coupon due for payment: TVL2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-285/23
S
E
O
1. 12. 2023 14:30 Zapadlost kuponov obveznic: TVL2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-284/23
S
E
O
1. 12. 2023 13:45 Amendment to LJSE Services Fee Schedule Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-283/23
S
E
O
1. 12. 2023 12:00 NLB Skupina še izboljšala trajnostno bonitetno oceno NLB, d. d., Ljubljana INI-712/23
S
E
O
1. 12. 2023 12:00 NLB Group Improves its ESG Rating NLB, d. d., Ljubljana INI-711/23
S
E
O
1. 12. 2023 11:05 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-60/23
S
E
O
1. 12. 2023 11:01 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-59/23
S
E
O
1. 12. 2023 08:00 Disclosure regarding the minimum requirement for own funds and eligible liabilities pursuant to article 62(5) of the ZRPPB-1 NLB, d. d., Ljubljana INI-710/23
S
E
O
1. 12. 2023 08:00 Objava v zvezi z minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v skladu s petim odstavkom 62. člena ZRPPB-1 NLB, d. d., Ljubljana INI-709/23
S
E
O
30. 11. 2023 19:56 Summary of the Strategic Business Plan 2024 - 2028 LUKA KOPER, d.d., Koper INI-708/23
S
E
O
30. 11. 2023 19:34 Povzetek strateškega poslovnega načrta 2024 - 2028 LUKA KOPER, d.d., Koper INI-707/23
S
E
O
30. 11. 2023 19:21 The Supervisory Board appointed two new members of the Management Board LUKA KOPER, d.d., Koper INI-706/23
S
E
O
30. 11. 2023 19:18 Nadzorni svet imenoval nova člana uprave Luke Koper LUKA KOPER, d.d., Koper INI-705/23
S
E
O
30. 11. 2023 16:22 Sprememba Cenika za storitve Ljubljanske borze Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-282/23
S
E
O
30. 11. 2023 16:02 The Financial Calendar 2024 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-704/23
S
E
O
30. 11. 2023 16:01 Finančni koledar 2024 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-703/23
S
E
O
30. 11. 2023 16:01 Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2023 do 30.9.2023 DATALAB, d.d., Ljubljana INI-702/23
S
E
O
30. 11. 2023 13:45 AP KAPITAL 4 d.o.o. – decrease in number of bonds APT2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-281/23
S
E
O
30. 11. 2023 13:45 AP KAPITAL 4 d.o.o. - zmanjšanje števila obveznic APT2 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-280/23
S
E
O
30. 11. 2023 13:45 AP KAPITAL 2 d.o.o. – decrease in number of bonds APP3 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-279/23
S
E
O
30. 11. 2023 13:45 AP KAPITAL 2 d.o.o. - zmanjšanje števila obveznic APP3 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-278/23
S
E
O
30. 11. 2023 10:25 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-701/23
S
E
O
30. 11. 2023 09:11 Summary of the company's development strategy 2024-2028 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-700/23
S
E
O
30. 11. 2023 09:06 Financial calendar 2024 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-699/23
S
E
O
30. 11. 2023 09:01 Summary of the Business Plan 2024 with business assessment 2023 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-698/23
S
E
O
30. 11. 2023 09:00 Business Report for the 1 January 2023 to 30 September 2023 Period CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-697/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:45 Financial calendar for 2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-696/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:45 Finančni koledar za leto 2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-695/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:40 Povzetek strategije razvoja družbe za obdobje 2024 do 2028 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-694/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:39 Finančni koledar družbe za leto 2024 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-693/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:39 Povzetek poslovnega načrta 2024 z oceno poslovanja do konca 2023 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-692/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:38 Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2023 do 30.9.2023 CINKARNA CELJE, d.d., Celje INI-691/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:30 Triglav Group's results for January–September 2023 and plans for 2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-690/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:30 Informacija o poslovanju Skupine Triglav v prvih devetih mesecih 2023 in načrtih za 2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-689/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:30 Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024 UNIOR d.d., Zreče INI-688/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:30 Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2023 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. UNIOR d.d., Zreče INI-687/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:00 NLB to acquire Summit Leasing, accelerating the realisation of NLB's ambitions in the strategically important leasing segment NLB, d. d., Ljubljana INI-686/23
S
E
O
30. 11. 2023 08:00 NLB s prevzemom družbe Summit Leasing pospešila uresničitev svojih ciljev na strateško pomembnem segmentu lizinga NLB, d. d., Ljubljana INI-685/23

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.