Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
20.9.2021 15:10 Obvestilo o 5. seji nadzornega sveta KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana INI-618/21
S
E
O
17.9.2021 16:09 Vabilo k javni razpravi o predlogu sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja za javne delniške družbe Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-275/21
S
E
O
17.9.2021 16:00 Notification on transactions of the President of the Management Board with TLSG shares TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-617/21
S
E
O
17.9.2021 16:00 Obvestilo o poslih predsednika uprave z delnico TLSG TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-616/21
S
E
O
17.9.2021 12:30 MARIBORSKI VODOVOD d.o.o – delisting of shares MBVG Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-274/21
S
E
O
17.9.2021 12:30 MARIBORSKI VODOVOD d.o.o. – umik delnic z oznako MBVG Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-273/21
S
E
O
17.9.2021 11:52 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-44/21
S
E
O
17.9.2021 11:50 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-43/21
S
E
O
16.9.2021 16:01 Mesečno poročanje KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-615/21
S
E
O
16.9.2021 14:15 The bi-annually review of index composition and calculation parameters of the SBITOP and SBITR indices, weighting share adjustment factor and the list of candidates for inclusions and exclusions from SBITOP and SBITR indices Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-272/21
S
E
O
16.9.2021 14:15 Polletna revizija sestave in računskih parametrov indeksov SBITOP in SBITR, določitev faktorja prilagoditve uteži in lista kandidatov za vključitev in izključitev iz indeksov SBITOP in SBITR Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-271/21
S
E
O
16.9.2021 9:00 Publication of the Offering Circular for the 2nd Issue of the RS86 Bond REPUBLIKA SLOVENIJA INI-614/21
S
E
O
16.9.2021 9:00 Objava ponudbenega dokumenta za 2. izdajo obveznice RS86 REPUBLIKA SLOVENIJA INI-613/21
S
E
O
15.9.2021 16:08 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2021 VIPA HOLDING, d.d. INI-612/21
S
E
O
15.9.2021 15:30 Republic of Slovenia – Increase in the number of bonds RS86 - fulfilment of condition precedent Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-270/21
S
E
O
15.9.2021 15:30 Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS86 - izpolnitev odložnega pogoja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-269/21
S
E
O
15.9.2021 15:30 Republika Slovenija – decrease in number of bonds RS73 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-268/21
S
E
O
15.9.2021 15:30 Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS73 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-267/21
S
E
O
15.9.2021 15:30 Republika Slovenija – decrease in number of bonds RS84 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-266/21
S
E
O
15.9.2021 15:30 Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS84 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-265/21

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.