Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
5. 12. 2022 15:00 Republic of Slovenia – increase of number of bonds RS86 (subject to the suspensive condition) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-430/22
S
E
O
5. 12. 2022 15:00 Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS86 (pod odložnim pogojem) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-429/22
S
E
O
5. 12. 2022 15:00 Republika Slovenija – decrease in number of bonds RS66 (subject to the suspensive condition) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-428/22
S
E
O
5. 12. 2022 15:00 Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS66 (pod odložnim pogojem) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-427/22
S
E
O
5. 12. 2022 15:00 Republika Slovenija – decrease in number of bonds RS83 (subject to the suspensive condition) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-426/22
S
E
O
5. 12. 2022 15:00 Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS83 (pod odložnim pogojem) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-425/22
S
E
O
5. 12. 2022 11:18 Preklic izredne skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana sklicane za dne 12.12.2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe na Dunajski cesti 9, Ljubljana KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-800/22
S
E
O
5. 12. 2022 10:34 Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2023 UNIOR d.d., Zreče INI-799/22
S
E
O
5. 12. 2022 10:30 Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. UNIOR d.d., Zreče INI-798/22
S
E
O
5. 12. 2022 09:31 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-797/22
S
E
O
2. 12. 2022 16:00 35th General Meeting of Shareholders of Petrol d.d., Ljubljana – Additional agenda item and clean copy of the agenda PETROL d.d., Ljubljana INI-796/22
S
E
O
2. 12. 2022 16:00 35. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana – Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda PETROL d.d., Ljubljana INI-795/22
S
E
O
2. 12. 2022 13:58 Regarding the document: Updated financial calendar for the year 2023  !  PETROL d.d., Ljubljana INI-794/22
S
E
O
2. 12. 2022 13:56 Sklic na dokument: Dopolnitev finančnega koledarja za leto 2023  !  PETROL d.d., Ljubljana INI-793/22
S
E
O
2. 12. 2022 13:15 Ljubljana Stock Exchange Awarded the Best Listed Companies, the Best SI ENTER Company and the Best Member Firm Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-424/22
S
E
O
2. 12. 2022 13:15 Ljubljanska borza podelila nagrade najboljšim družbam Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-423/22
S
E
O
2. 12. 2022 12:01 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-54/22
S
E
O
2. 12. 2022 11:59 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-53/22
S
E
O
2. 12. 2022 09:37 Updated financial calendar for the year 2023  *  PETROL d.d., Ljubljana INI-792/22
S
E
O
2. 12. 2022 09:32 Dopolnitev finančnega koledarja za leto 2023  *  PETROL d.d., Ljubljana INI-791/22

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.