Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
19.4.2021 11:18 SAVA RE, d.d. - proposed dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-112/21
S
E
O
19.4.2021 11:18 SAVA RE, d.d. – predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-111/21
S
E
O
19.4.2021 9:42 Obvestilo o sklepih 36. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana INI-227/21
S
E
O
16.4.2021 18:59 The conclusion of the public auction for awarding radio frequencies for providing public communication services to end users TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-226/21
S
E
O
16.4.2021 17:10 Zaključek javne dražbe za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-225/21
S
E
O
16.4.2021 16:46 Signed documentation on Mercator Group refinancing MERCATOR, d.d., Ljubljana INI-224/21
S
E
O
16.4.2021 16:45 Podpisana dokumentacija o refinanciranju Skupine Mercator MERCATOR, d.d., Ljubljana INI-223/21
S
E
O
16.4.2021 16:01 Obvestilo o prodaji 65.000. licence PANTHEON DATALAB, d.d., Ljubljana INI-222/21
S
E
O
16.4.2021 15:30 Notification of transaction relating to the ZVTG shares conducted by person discharging managerial responsibilities ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-221/21
S
E
O
16.4.2021 15:30 Obvestilo o poslu osebe, ki opravlja poslovodne naloge z delnico ZVTG ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-220/21
S
E
O
16.4.2021 9:25 Sklic 9. redne skupščine družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d. PA-6/21
S
E
O
16.4.2021 7:15 Notice of 37th general meeting of shareholders SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-219/21
S
E
O
16.4.2021 7:15 Objava sklica 37. skupščine delničarjev SAVA RE, d. d., Ljubljana INI-218/21
S
E
O
15.4.2021 16:07 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.03.2021 VIPA HOLDING, d.d. INI-217/21
S
E
O
15.4.2021 16:05 Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d. CETIS, d. d., Celje INI-216/21
S
E
O
15.4.2021 16:03 Overview of events on Stock Markets in Q1 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-110/21
S
E
O
15.4.2021 16:00 Pregled dogajanja na borzi v Q1 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-109/21
S
E
O
15.4.2021 16:00 Change in Financial calendar for 2021 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-215/21
S
E
O
15.4.2021 16:00 Sprememba finančnega koledarja 2021 INTEREUROPA, d.d., Koper INI-214/21
S
E
O
15.4.2021 12:30 Listing and start of trading with Treasury bills TZ188 and SZ121 of Republic of Slovenia Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-108/21

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.