Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
28. 09. 2023 13:45 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. – New listing of commercial papers ENU04 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-251/23
S
E
O
28. 09. 2023 13:45 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. – uvrstitev komercialnih zapisov z oznako ENU04 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PA-4/23
S
E
O
28. 09. 2023 11:38 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-596/23
S
E
O
27. 09. 2023 16:01 Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. KD Group, d.d., Ljubljana SAR-25/23
S
E
O
27. 09. 2023 16:01 Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d. KD d.d., Ljubljana SAR-24/23
S
E
O
26. 09. 2023 17:00 Polletno poročilo 2023 PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana SAR-23/23
S
E
O
26. 09. 2023 15:59 Renewal of Market Making for shares NLBR Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-250/23
S
E
O
26. 09. 2023 15:59 Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti za delnice z oznako NLBR Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-249/23
S
E
O
26. 09. 2023 09:05 Program odkupa lastnih delnic KOVINTRADE D.D. CELJE TOS-38/23
S
E
O
25. 09. 2023 16:01 SIJ d.d. preučuje možnosti za izdajo trajnostnih obveznic SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana INI-595/23
S
E
O
25. 09. 2023 13:31 Minimum quote size for equities with a Liquidity provider Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-248/23
S
E
O
25. 09. 2023 13:31 Minimalne velikosti ponudbe za vzdrževanje likvidnosti pri lastniških instrumentih Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-247/23
S
E
O
25. 09. 2023 08:17 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-594/23
S
E
O
22. 09. 2023 09:05 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-37/23
S
E
O
22. 09. 2023 09:05 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-36/23
S
E
O
21. 09. 2023 16:05 Mesečno poročanje KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-593/23
S
E
O
21. 09. 2023 14:29 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-592/23
S
E
O
19. 09. 2023 16:01 Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Datalab Tehnologije d.d. DATALAB, d.d., Ljubljana NIH-20/23
S
E
O
18. 09. 2023 16:02 Unaudited Business Report of SIJ Group for the First Half of 2023 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana INI-591/23
S
E
O
18. 09. 2023 16:01 Poročilo o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2023 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana INI-590/23

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.