Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
23.8.2019 15:54 Obvestilo za delničarje – sklepi redne skupščine družbe VIPA HOLDING d.d. VIPA HOLDING, d.d. INI-573/19
S
E
O
23.8.2019 10:39 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-43/19
S
E
O
23.8.2019 10:38 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-42/19
S
E
O
22.8.2019 16:29 Resolutions of the 32nd General Meeting of Shareholders LUKA KOPER, d.d., Koper INI-572/19
S
E
O
22.8.2019 16:25 Obvestilo o sprejetih sklepih 32. skupščine delničarjev LUKA KOPER, d.d., Koper INI-571/19
S
E
O
22.8.2019 15:24 Received supplemented counter proposal  !  TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-570/19
S
E
O
22.8.2019 15:23 Prejem dopolnjenega nasprotnega predloga  !  TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-569/19
S
E
O
22.8.2019 15:11 Obvestilo delničarjem o vložitvi izpodbojne tožbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d. INI-568/19
S
E
O
22.8.2019 13:50 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - Counter-proposal on dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-180/19
S
E
O
22.8.2019 13:50 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - nasprotni predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-179/19
S
E
O
22.8.2019 13:26 Received counter proposal  *  TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-567/19
S
E
O
22.8.2019 12:18 Prejem nasprotnega predloga  *  TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-566/19
S
E
O
22.8.2019 9:09 Sava Insurance Group generates net profit of EUR 22.6 million in 1H2019, results on target SAVA RE, d. d., Ljubljana SAR-15/19
S
E
O
22.8.2019 9:01 Zavarovalna skupina Sava v prvem polletju 2019 ustvarila 22,6 milijona evrov čistega dobička, poslovanje skladno z načrti SAVA RE, d. d., Ljubljana SAR-14/19
S
E
O
21.8.2019 15:30 Mesečno poročanje KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-565/19
S
E
O
20.8.2019 16:40 Unaudited Report of Triglav Group and Zavarovalnica Triglav for H1 2019 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana SAR-13/19
S
E
O
20.8.2019 16:40 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem polletju 2019 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana SAR-12/19
S
E
O
19.8.2019 14:15 Extension of the SEO system operation time and new Guidelines on Disclosure for Listed Companies Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-178/19
S
E
O
19.8.2019 14:15 Podaljšanje časa delovanja sistema SEO in nova Priporočila borze za obveščanje Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-177/19
S
E
O
13.8.2019 10:38 Mesečno poročanje v Skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID M1, d.d., Ljubljana INI-564/19

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.