Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
18.6.2021 16:50 Appointment of Chairman of the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav d.d. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-450/21
S
E
O
18.6.2021 16:50 Imenovanje predsednika Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-449/21
S
E
O
18.6.2021 16:03 Announcement regarding the meeting of the Supervisory Board of Intereuropa, d. d. INTEREUROPA, d.d., Koper INI-448/21
S
E
O
18.6.2021 16:02 Obvestilo s seje nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. INTEREUROPA, d.d., Koper INI-447/21
S
E
O
18.6.2021 15:15 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. – confirmed amount of dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-193/21
S
E
O
18.6.2021 15:10 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. – sprejeta dividenda Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-192/21
S
E
O
18.6.2021 14:35 Notification on the 33rd General Meeting of Telekom Slovenije, d.d. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-446/21
S
E
O
18.6.2021 14:35 Obvestilo o 33. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-445/21
S
E
O
18.6.2021 13:40 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - Counter-proposal on dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-191/21
S
E
O
18.6.2021 13:40 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - nasprotni predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-190/21
S
E
O
18.6.2021 11:40 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-27/21
S
E
O
18.6.2021 11:40 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto INI-444/21
S
E
O
18.6.2021 11:23 Received counter proposal TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-443/21
S
E
O
18.6.2021 11:16 Prejem nasprotnega predloga TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-442/21
S
E
O
17.6.2021 16:15 Counter proposals and the counter electoral proposal received TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-441/21
S
E
O
17.6.2021 16:13 Prejem nasprotnih predlogov in nasprotnega volilnega predloga TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-440/21
S
E
O
17.6.2021 16:05 PRVA GROUP, insurance holding company, plc. – confirmed amount of dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-189/21
S
E
O
17.6.2021 16:05 SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. – sprejeta dividenda Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-188/21
S
E
O
17.6.2021 16:01 Objava sklica skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-439/21
S
E
O
17.6.2021 16:00 Obvestilo o 24. skupščini družbe PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana INI-438/21
S
E
O
17.6.2021 15:30 AG d.d. – decrease in number of shares AGOG Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-187/21
S
E
O
17.6.2021 15:30 AG d.d. – zmanjšanje števila delnic AGOG Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-186/21
S
E
O
17.6.2021 9:48 The quarterly review of the index calculation parameters of the SBITOP and SBITR indices, index participation rate of a share and the list of candidates for inclusions and exclusions from SBITOP and SBITR index Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-185/21
S
E
O
17.6.2021 9:48 Četrtletna revizija računskih parametrov indeksov SBITOP in SBITR, določitev faktorja prilagoditve uteži in lista kandidatov za vključitev in izključitev iz indeksov SBITOP in SBITR Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-184/21

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.