Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
31. 03. 2023 16:12 Telekom Slovenije, d.d., received the Decision of the Slovenian Competition Protection Agency on stopped procedure TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-187/23
S
E
O
31. 03. 2023 16:11 Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Javne agencije RS za varstvo konkurence o ustavitvi postopka TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-186/23
S
E
O
31. 03. 2023 16:05 Obvestilo o 13. seji nadzornega sveta KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana INI-185/23
S
E
O
31. 03. 2023 16:01 Nerevidirani računovodski izkazi družbe DARS, d. d., za leto 2022 DARS d.d., Celje INI-184/23
S
E
O
31. 03. 2023 16:01 Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2022 KD Group, d.d., Ljubljana AR-10/23
S
E
O
31. 03. 2023 16:01 Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2022 KD d.d., Ljubljana AR-9/23
S
E
O
31. 03. 2023 16:00 Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana INI-183/23
S
E
O
31. 03. 2023 13:24 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-17/23
S
E
O
31. 03. 2023 13:24 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-16/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:32 Statement of Compliance with the Corporate Governance Code ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-182/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:32 Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-181/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:31 Solvency and Financial Condition Reports of the Triglav Group and its parent company for 2022 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-180/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:31 Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2022 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-179/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:30 Increased business volume and profit growth in 2022 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-178/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:30 V letu 2022 povečanje obsega poslovanja in rast dobička ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-177/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:30 Audited Annual Report of the Triglav Group and Zavarovalnica Triglav d.d. for 2022 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana AR-8/23
S
E
O
31. 03. 2023 08:30 Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2022 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana AR-7/23
S
E
O
30. 03. 2023 17:05 Obvestilo o potrditvi postopka prostovoljne likvidacije odvisne družbe G.I Dakota Investments Ltd. KS NALOŽBE d.d., Ljubljana INI-176/23
S
E
O
30. 03. 2023 08:54 Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX Equinox d.d. INI-175/23
S
E
O
30. 03. 2023 08:30 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2022 KD d.d., Ljubljana INI-174/23
S
E
O
30. 03. 2023 08:30 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2022 KD Group, d.d., Ljubljana INI-173/23

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.